Mişterî

ICS, miştarîyane netewî û ware ra, bî yew dora mîyan netewî, xîzmeta peşkeşî, mûhtewa, bazarkarî û çarnayîş dana.

Mişterîyen ma zedetir kayî û şert gurewtîş de gurîne labele ma malî, gerayîş, şenayî, waşeniş, radîyo, endûstrîye mobîlî, telefonî, reklam û zo bîn xeyl çîya de peşkeşî kenî.

Ma bi mişterîyane xo de tekîlîya de hewl û xorîtîye awa kenî û pe zaf keyfweşî.

Mîyane tayen mişterîyanen ma ne taybetî de: