Mûhtewa

ICS yew mûhtewa peydakerdoxa rayştena û mîyane qatkerdîşe weşenîş, veng, vîdyo de, qatkerdîşe sparişi zî kena.

Ma bi sedan nîvîskaren û waşenoxan taybetî, ma bi yew reza babetan mûhtewa peyda kenî û her mijar de çixa ke ma dest ra ame gore mişteriya xizmete danî.