Mûhtewa

ICS yew mûhtewa peydakerdoxa rayştena û mîyanê xizmeta weşaniş, veng, vîdyo de, xizmeta sparişi zî kena.

Ma bi sedan nîvîskarê û waşenoxanê taybetîya, ma bi yew reza babeta mûhtewa peyda kenî û her mijar de çixa ke ma dest ra amê gorê ganîbîyayîşê mişterî xizmeta danî.