Silav

Xizmeta Muhtewa û Biserêxûyî (ICS) yew mana û navnetewîya medyaya dîjîtal de pisporênî navnetewî ya. Ma bi sedan dîrokên rojan, taybetmendî û ravervînitîşî, bi saatan û gurewtîşê xizmeta audio, vidyo, mal, çarnayîş û şeşti zona ra zederî gurenî.