Xizmeta Vergerîye

ICS seyba qampanîyanen û şexsa, ware zaf zonan de, bi profesyonalîye, xizmeta vergerîye û rayştkerdîşî temîn kena.

Ma, agernayîşe wesîqen û website de mîyane hemû sektoren endûstrî de kenî û gelî yo ke şima wazene bi ferqe stile nîvîsî de muhtewa bikî.

Ma zo bîn zî mişterîyan re, seyba berardîşe muhtewaya taybetîyen weletan û taye mintiqayen taybetî de stratejîyen bazarkarî de hetkarîye kenî.

Profesyonalîya tîma ma, beno ke mişterî ganîyîye waxte kilmiye, naye de bî fame û bi peşkerdîşe nerm, bi pûhane peşbîrke efektîv û şexsî de xizmete dane.