Bazarkarî û giredayî PR

Ma seyba ke destpekarîya dîsîplîne bazarkari giredayî de bibî yew numre, gerîyayîşe tebîî de ewilî û peyda kerdena asayîş de û kordîneye PR qampanya de kokene xo muhtewa ra raver şonî.

Ma seyba pero projeyanên bazarkarî gîredayîye soze xoyî û teslîm kerdîşe qampanya de -geriyayiş yan zi PPC de- wayîre zanayîşî û famîyî.

Ma bi nezîbîyayîşe zelal kar anî ca û bi jargonanên temîyakewta kar nekenî sero bine.