Bazarkarî û giredayî PR

Ma seba ke destpekerdîşê dîsîplînê online bazarkari de bibî yew numrê, gerîyayîşê tebîî de ewilî û peydakerdîşê asayîş de û kordîneyê PR qampanya de kokenê xo mûhtewa ra raver şonî.

Ma seba perûnî projeyanê bazarkarî gîredayîye sozê xoyî û teslîmkerdîşê qampanya de -geriyayiş yan zi PPC de- wayîre zanayîşî û famîyî.

Ma bi nezîbîyayîşê zelal kar anî ca û bi jargonanê temîyakewta kar nekenî sero binê.