Şîrketên girêdayî

Şîrketen gîredayî peydakerdena miştîrîyanen newîya de raya de zaf tesîrîna.

Ma de tîma bazarkarî zaneyên û bi tecrûbîyî este û hem zî şîrîgen sazgeyên kaleka îdare û gird, hem zî bernameyên newenan amade kerdîşe zonî de hetkarî kenî, este.

Koma mayan taybetîye, hem girewtîşe karî û îdarekerdîşe sazgehen giradayî de, hem zî rezkerdena potansîyele pardaren websîteyî de wayîre îmkanî ya, pîspore û sazgekerdîşe û gîrdkerdîşe pardaren kare şîma de hetkarî kena.

Ma ganîyîyen şîma de û gore hewcetîya şîma, tam yan zî neme, îdarekerdîşe şîrketen giredayîya de xizmeta danî. Ma ware zona de û butişiqe xeyl mintiqa zî, şîkînî naye bîkî.

Ma ware endûstrî, qumar, sîgorta, malî, telekom,turîzm, spor, yew tacîrî de taybetîyî. Ma bî projanen zelal û her tim bi mesraf o bandor, waxto neme – derg de şîkînî bigurîyî.

Ma qampanîyên vazdayîşe dergî de, seyba mişterîyen gewe-chîp û bî tekîlîya ma na xurte, zanatîyan şîrketen giredayî endûstrî û binewanîyo ke yeno miqnaskerdene; ma seyba ganîyîyen mîşterîyen bi şexsî de, peyda kerdîşe pardarîtîya rotîş de, şîkînî xizmeta peşkerdîşo de xurt bidî.