Mobîl

ICS, sey zedekerdîşê skener bi baqiltelefon û bikaranîna zedekerdîşê dora û tesîrê înan, mûhtewa û şîrovê de zaf baş ca ceno. Ma sporanê zehmeta, şayî, xeberî û taybetî muhtewa, seba weşanîşê mobîl, serdê zî zêdêkerdîşê caardîşî, viraştîşê sîteya mobîlî û gurewtîşê bazarê qampanya mobîlî anîkerdîş.