Kotêyen akerdî

ICS yew Qampanîya aver şona û ma her tim hetkarîyane jîhatîya ra gerayînî û xo het cenî.

E ka hete waşendin û yan zî hete rojnamegerîya nîvîsî de mirade şima esto ke karîyer bîkere, ICS, raver şîyena karîyere şima de raya de zaf rayşta.

Ma seyba ke zaf mintiqa de ca bicî, hetkarîya nîvîskar, weşanox û peşkerdoxe ke zaf zona zane, bi eleqedarî.

E ka şima na babete de eleqedare û no kar şima ra yeno, kerema xo ma re CV û derheqe xo de yew namêye biruşne.

Zo bîn zî ne pozîsyona de caye ma ne talî este:

Nîka caye ma yo tal çîno labele her tim çivere ma karkera re akerdîyo. Kerema xo peydo reyna bicerîbne.