ການ​ອອກ​ອາກາດ

ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາການສ້າງຊ່ອງໂທລະພາບແບບອອນໄລນ໌, ວິທະຍຸ ຫຼືຄຸ້ມຄອງລາຍງານ ເຫດການສົດແມ່ນພວກເຮົາສາມາຊ່ວຍທ່ານໄດ້
​ພວກເຮົາມີທີມງານຂະໜາດໃຫ່ຍຂອງນັກຂ່າວໃນການອອກອາກາດແລະພະນັກງານຜະລິດ, ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານຂອງການອອກອາກາດໂດຍສະເພາະ,ບໍ່ສຳຄັນຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການໃນຮູບແບບຂະໜາດໃຫ່ຍຫຼືນ້ອຍ.

ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ມີມູນຄ່າທີ່ດີສໍາລັບການເງິນໃນການສ້າງ 3 ນາທີວິທະຍຸ ຫຼື ຂ່າວໂທລະທັດ, ບົດວິຈານກິລາແບບເຕັມຮູບແບບ ແລະ ການອອກອາກາດຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ປະກອບດ້ວຍລະບົບແສງໃນການຖ່າຍທຳ,ຫນ່ວຍອອກອາກາດນອກສະຖານທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ,ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍບໍລິສັດທີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ.