ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີຄວາມສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ສຳ​ຫຼັບ​ພວກ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ບໍລິການ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຮົານັ້ນ ໝາຍ​ເຖິງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ຮ່ວມ​ງານ​ກັບ​ບໍລິ​ສັດ ຊັ້ນ​ນຳ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ໃນ​ຫຼາຍໆຂະ​ແໜ່​ງທີ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ລຸກ​ຄ້າ​ຂອງພວກ​ເຮົາ​​​ປະ​ກອບ​ມີ ​ບໍລິສັດ​ຮັບ​ເດີມ​ພັນ​ຊັ້ນ​ນຳ​ຂອງ​ໂລກ​ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື, ຫນັງສືພິມ,
ການ​ເຜີຍ​​ແຜ່​ອອນໄລນ໌, ສົ່ງເສີມການກິລາ​ແບບ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ແລະ​ ຫນ່ວຍງານ​ບໍລິການ​ດ້ານການ​ຕະຫຼາດ.