ການບໍລິການ​ແປ​ພາສາ

ICS ມີ​ການ​ບໍລິການ​ແປ​ພາສາ​ຢ່າງມື​ອາຊີບ​ແລະ​ການ​ພິສູດ​ອັກສອນ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ພາສາ​ເໝາະ​ສຳລັບ​ບໍລິສັດ​ແລະ​ບຸກຄົນ​.

ພວກ​ເຮົາ​ຮັບ​ແປ​ພາສາ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ ເວັບ​​​ໄຊ​ໃນທຸກຫົວຂໍ້ ແລະ​ ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດສະຫນອງ​ເນື້ອຫາໃນຮູບແບບລາຍລັກອັກສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມເປົ້າຫມາຍການສົນທະນາຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການ.

​ພວກເຮົາ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ການ​ແປ​ພາສາ​​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ໄດ້​ເນື້ອ​ຫາ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​​​ປະ​ເທດຕ່າງໆ​,​ແລະ​ສຳຄັນ​ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ນ​ຳ​ແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດສຸມໃສ່ໃນອານາເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

ພວກເຮົາມີທີມງານທີມີຄຸນນະພາບ ມີ​ຄວາມຮູ້ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ​ຊື່ງ​ສາມາດ​ປັບ​ປ່ຽນ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ພວກ​ເຮົາສ້າງງານທີມີປະສິດທິພາບ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​​ແບບ​ເປັນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທີ​ສາມາດທີມີອັດຕາມູນຄ່າທີ່ດີສໍາລັບການເງິນ.