ການ​ຕະຫຼາດ

ພວກ​ເຮົາໄດ້​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເນື້ອ​ຫາ​​ໄປ​ສູ່​​ການຕະຫຼາດອອນໄລນ໌,ບົນພື້ນຖານການຄົ້ນຫາ​ແບບ​ຄົ້ນຫາທໍາມະຊາດແລະການ​ນຳໃຊ້​ເນື້ອ​ຫາໃຫ້​ສູງ​ຂື້ນ​ໃນ​ການຈັດ​ລຳດັບ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ,​ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຄມເປນສົ່ງເສີມການຂາຍໃນຮູບແບບຂອງການປະ​ຊາ​ສຳພັນ.

ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກໃນທຸກໂປເຈັກພ້ອມທັງໃສ່ໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນການນຳໃຊ້ທຸກແຄມເປນ ເຂົ້າໃນການສ້າງການຕະຫຼາດ – ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄົ້ນຫາຫຼືການສ້າງ PPC – ເພື່ອນຳໄປສູ່ການສ້າງມູນຄ່າຂອງເງິນແລະສ້າງຄວາມຮັບຮູ່້ໃນແບຣນ.

ພວກເຮົາມີການນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສັບສົນໃນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຄຳສັບສະເພາະ.