ຕົວແທນໂຄສະນາອອນໄລນ໌

​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຕົວ​ແທນ​ໂຄສະນາ​ອອນ​ໄລ​ທີ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງທ່ານ​ຫຼຸດຕົ້ນ​ທືນ​ໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ແລະ​ເຈາະ​ກຸ່ມ​ລູກ​ຄ້າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄດ້ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ
​ພວກເຮົາມີທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາທີມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສູງ ສາມາດຊ່ວຍຈັດການ ບໍລິຫານແລະເພີ້ມການຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ກັບຄູ່ຄ້າ, ລວມໄປເຖິງການສ້າງໂປແກມການໂຄສະນາອອນໄລນ໌ຕ່າງໆ.

ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການສັນຫາ ຈັດການລະບົບແລະມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຄູ່ຄ້າຈຳນວນຫຼາຍ ຊື່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງແລະການເພີ່່່່ມຖານຂອງຕົວແທນໂຄສະນາອອນໄລນ໌ອີກດ້ວຍ.

ທີ ICS ພວກເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນຮູບແບບການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດບໍລິຫານຕົວແທນໂຄສະນາອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານໄດ້ທັງແບບເຕັມຮູບແບບຫຼືໃນພາກສ່ວນໃດໝຶ່ງຂອງໂປເຈັກ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຫຼາຍໆພາສາ ແລະ ໃນຈໍານວນຂອງອານາເຂດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພວກເຮົາຄືຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານນີ້ ເຊັ່ນ ເກມ, ປະກັນໄພ, ການເງິນ, ໂທລະຄົມນາຄົມ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກິລາ ແລະ ການຄ້າຕ່າງໆ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວຂອງໂປເຈັກ,ລວມໄປເຖິງການຈັດສົ່ງໃຫ້ຊັດເຈນແລະຈັດການຕົ້ນທືນຂອງແຕ່ລະໂປເຈັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົ.

ພວກເຮົາມີປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ແຄມເປນຈາກການເຮັດໂປເຈັກໄລຍະຍາວທີປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍສຳລັບທີ່ສຳຄັນລູກຄ້າແລະຍ້ອນພວກເຮົາມີການສ້າງຄວາມສຳພັນທີດີກັບລູກຄ້າ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານນີ້ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງ; ນອກຈາກນີ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຍັງຊ່ວຍສ້າງຕົວແທນໂຄສະນາອອນໄລນ໌ທີ່ເຂັ້ມແຂງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະບຸກຄົນ.