Наши брендови

Брендови во рамките на групата:

Онлајн маркетинг, односи со јавноста и веб дизајн

Нов специјализиран мобилен сајт за повеќе спортови и за вести на повеќе јазици

Најстарата (од 1986 г.) и најсигурната служба за информации клуб по клуб

Најнови преноси од најпопуларните спортови

Првата и најпознатата служба за телефонско коментаторство на трки со коњи