Синхронизација

ICS ви нуди синхронизација на глас и изработка на сценарија за широк спектар на проекти.

Ние имаме блиска соработка со неколку даватели на услуги за виртуелни спортови со цел да им обезбедиме сеопфатен пакет на услуги, кои потоа тие им ги нудат на своите корисници.

Како што е случај со сите наши услуги, ние нудиме обезбедување на синхронизација на сите расположиви јазици, како и продукција на аудио материјалите во сите барани формати.