Клиенти

ICS обезбедува услуги во креирањето на содржини, маркетинг, превод и други услуги за широк спектар на меѓународни, национални и локални клиенти.

Нашите клиенти во најголем број доаѓаат од обложувачкиот сектор и индустријата за игри, но ние исто така обезбедуваме содржини и од областите на финансиите, патувањето, забавата, издаваштвото, радиото, мобилната индустрија, телефонијата, односи со јавност и многу други.

Ние се гордееме со фактот дека градиме силни и долгорочни односи со нашите клиенти.

Некои од нашите клучни клиенти се, меѓу другото: