Маркетинг

Од почетоците, кога создававме содржина, прераснавме во пионери во неколку онлајн маркетинг дисциплини, главно врз основа на органско интернет-пребарување и видливост на уредниците, како и координирани кампањи за односи со јавноста.

На сите проекти за маркетинг на кои сме се нафатиле работиме трудољубиво и јасно ни е дека секоја кампања, без оглед дали е за пребарување или од типот „плати за кликање“ (анг. PPC), мора да даде плод.

Имаме транспарентен пристап и не правиме забуни со сложен жаргон.