တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း

ICS ဟာ ရွင္းလင္းေရသားျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း တို႕မွာ ပါရဂူ မ်ားျဖစ္က်ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အားကစား အခမ္းအနားမ်ား မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ၿပိဳင္ပြဲေတြကို တုိက္ရိုက္ၾကည့္ရွူၿပီး ေရဒီယို ရုပ္ျမင္သံၾကား စတူဒီယိုကေနတဆင့္  သီးျခားစြာ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ အစီရင္ခံျခင္းကိုလည္း ့လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး  ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေရဒီယုိ ရုပ္သံ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသူမ်ားက မူရင္းအသံ ရရွိဖုုိ႕အတြက္  ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ အေနနဲ႕  အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လည္း က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ မူပိုင္ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား နဲ႕ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ ၿပီး တရား၀င္ မွတ္တမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ဖုိ႕နဲ႕ စီးပြားေရး အတြက္ ေၾကာ္ျငာေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒိုင္ခြဲမ်ားအေနနဲ႕ ရွင္းလင္းေ၀ဖန္မွူမ်ားဟာ အေလာင္းအစား အေတြ႕အႀကံဳ တိုးျမွင့္ဖုိ႕အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အျပင္ ေနာက္ထပ္ကစားဖုိ႕ ေလာင္းေၾကး အတြက္ကို အားေပးလွံူေဆာ္ေပးပါတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မွူ နဲ႕ ေရဒီယို အသံုးျပဳမွူမ်ားကို ေရပန္းစားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ အဂၤလိပ္ ပရီမီးယားလိတ္အသင္း၊ ခ်န္ပီယမ္လိတ္အသင္း နဲ႕ တျခား ဥေရာပ ေဘာလံုး အသင္းမ်ားရဲ႕ ျပိဳင္ပြဲမ်ားအားလံုးကို သီျခားစြာ တိုက္ရိုက္ထုတ္ရႊင့္ အစီရင္ခံ ေပးတဲ့နည္းတူ ႏိုင္ငံတကာ အဓိက ေဘာလံုး တံခြန္စိုက္ျပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ လည္း ထုတ္လႊင့္ေပးပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ယူေက ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ ရဲ႕ တိုက္ရိုက္ထုတ္ရႊင့္အစီခံရင္ခံျခင္းအတြက္ တရား၀င္ ျဖန္႕ခ်ိခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ GBI နဲ႕ ေတာက္ေလ်ာက္ စီပြားဖက္အျဖစ္ လက္တြဲၿပီး  တျခားေသာ လိုအပ္တဲ့ မည္သည့္ ဘာသာစကားနဲ႕ မဆို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ Rugby ကမၻာ့ဖလား နဲ႕ Ashes ခရစ္ကတ္ စတဲ့ အဓိက အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား မ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္အစီရင္ခံ ေပးပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ မိနစ္နဲ႕အမွ် စာသားနဲ႕ တိုက္ရိုက္ထုတ္ရႊင့္အစီခံျခင္းကိုလည္း သတင္းအခ်က္ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းစြာ ေတာက္ေလ်ာက္ ဆြဲေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့ ဟန္ပန္ အေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ပ်မ္းမွ် အေနနဲ႕ ကစားပြဲတစ္ခုမွာ ျဖည့္စြက္ရွင္းျပခ်က္ ေပါင္း ၆၀ အထိ၊ အဓိက အျဖစ္အပ်က္ ေတြျဖစ္တဲ့ အနီကတ္ျပတာေတြ၊ အ၀ါကတ္ျပတာေတြ နဲ႕ လူစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကစားပြဲရဲ႕ တျခား အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းေတြ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု ပံုစံ နဲ႕ ကစားပံု အေကာင္းအဆိုး နဲ႕ အဓိက ဒိုင္လူႀကီးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကိုလည္း အသားေပး ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။