ဗြီဒီယို

ICS ဟာ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ၀ယ္ယူသူေတြကို ေရပန္းစားၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ မီဒီယာမ်ားစြာဆီ ေရာက္ရွိ ပ်႕ႏွံ႕မွူေစတဲ့ အလြန္စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းၿပီး စရိတ္နည္းထိေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားေျပာဆုိမွူ ဗြီဒီယိုေတြ ကို အထူးျပဳ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ပါတယ္။

ဗြီဒီယိုဆိုတာ စြမ္းအားႀကီးမားတဲ့ ေရာက္ရွိပ်ံႏွံႏိုင္မွူ ျဖစ္ေစၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚမွာလည္း လြယ္ကူစြာ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းမွတ္တမ္း စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွာ ဗြီဒီယိုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းအားျဖင့္ ပို၍ ထိေရာက္အားေကာင္းေစပါတယ္။ ယူက်ဴစ္လုိင္း တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းမွတ္တမ္းေတြ ပါ၀င္ျခင္းက ေဖာက္သည္ကို အဆင့္မ်ားစြာမွာ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ အထူးကၽြမ္းက်င္ သတင္းေထာက္မ်ားစြာကို အလုပ္ခန္႕ထားၿပီး သူတို႕ဟာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ျပည့္၀တဲ့ သတင္းထုတ္လႊင့္သူနဲ႕ တင္ဆက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို ေရပန္းစားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို မဆို ထိေရာက္ အားေကာင္းစြာ တင္ဆက္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သက္ဆိုင္သူေတြက ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဗြီဒီယိုေတြ ျဖစ္တဲ့ အပတ္စဥ္ ေဘာလံုး ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေဖာက္သည္ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ တျခားေသာ အေလာင္းအစား အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကို စီစဥ္ျပသေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕ရဲ႕ ထုတ္လႊင့္မွူ ပါရဂူမ်ားက သူတို႕ရဲ႕ ေျပာဆုိမွူေဆြးေႏြးမွူေတြကို မွတ္သားထားတဲ့ သူရဲ႕ အလားအလာေတြနဲ႕ ေၾကာ္ျငာျခင္းေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သိရွိပ်ံႏွံေစဖို႕အတြက္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ICS ကေန အတုမရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း ဗြီဒီယိုေတြကိုလည္း အေၾကာင္းအရာေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေသးေသးၾကီးၾကီး ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အားကစား သတင္း ႀကိဳတင္ျပသျခင္း ဗြီဒီယို ေတြကိုလည္း ျပသၿပီး လူသိမ်ားတဲ့သူအေနနဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေနနဲ႕ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြအလုိက္ လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ ဘယ္လို လမ္းညႊန္ ဖန္တီးျပသ ရမလဲဆုိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိပါတယ္။