ဘာသာစကားမ်ား

က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ ဘာသာျပန္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွူမ်ား ၊ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္၊ အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္မွူ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပီအာ နဲ႕ တျခား၀န္ေဆာင္မွူ မ်ားစြာကို လိုအပ္တဲ့ မည္သည့္ ဘာသာစကား အျဖစ္နဲ႔မဆို ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ယခုလက္ရွိ ရႏိုင္တဲ့ ဘာသာစကားေတြ႕ကေတာ့

ကားဒစ္၊ ကိုရီးယား၊ ကန္တုန္နီ႕စ္၊ ခမာ၊ ခရိုေရးရွား၊ ခ်က္၊ ဂရိ၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမန္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယမ္၊ စပိန္ (ဥေရာပ ႏွင့္ လက္တက္အေမရိက)၊ ဆာေဗးယီးယန္း၊ ဆလိုဗက္ကီးယား၊ ဆလိုဗီးနီး၊ ဆြာဟီလီ၊ ဆြီဒင္၊ တရုတ္ (ရိုးရာ ႏွင့္ စာစကား)၊ တီအုိခ်ဴး၊ တူရကီ၊ တစ္ကေလာ့၊ ထိုင္း၊ ထိုင္၀မ္၊ ဒန္းနစ္၊ ဒတ္ခ်္၊ ေနာ္ေ၀၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ(ဥေရာပ ႏွင့္ ဘရာဖီးလ္)၊ ျပင္သစ္၊ ဖာစီ၊ ဖင္းနစ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ေဘာ့စနီးယန္း၊ ဘူေဂးရီးယန္း၊ ဘန္ဂါလီ၊ မေလးရွား၊ မာရသီ၊ ေမ့ဒိုနီယန္း၊ မြန္တန္ဂရင္း၊ ယူကရိန္း၊ ယူရူဘာ၊ ရုရွား၊ ရိုေမးနီးယား၊ လာအို၊ လက္ဗီယန္၊ လီသူနီယန္၊ ဟီးဘရူး၊ ဟန္ေဂရီ္၊ အဂၤလိတ္၊ အာရပ္ဗစ္၊ အာေမးနီးယန္း၊ အူရဒူ၊ အူရဂါ၊ အီတလီ၊ အက္စတိုနီးယန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ အယ္ေဗးနီးယန္း တို႕အျပင္ ေဒသတြင္းသံုး အဂၤလိတ္ ဘာသာျပန္ဆိုမွူ ပံုစံ အေနနဲ႕ ေျမာက္အေမရိက၊ ၾသစေၾတးလ်/နယူးဆီလန္၊ အိုင္ယာလန္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးအတြက္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို စပိန္ဘာသာစကားနဲ႕လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို႕မွာ ကမၻာနဲ႕အ၀ွမ္း ရံုးခြဲေပါင္းမ်ားစြားမွာ ရံုးစိုက္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရွိၿပီးေတာ့ သူတို႕ဟာ ေဒသခံ အသိပညာ နဲ႕ ပတ္သတ္လို႕ ထဲထဲ၀င္၀င္ တီးေခါက္ႏိုင္ၿပီး ပိုမို နယ္ခံ ဆန္တဲ့ လုပ္နည္းကိုင္နည္းေတြကို အြန္လိုင္း သတင္းမွတ္တမ္းနဲ႕ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ ေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။