Манай брэнд

Групп компанийн брэндүүд:

Онлайн маркетинг, Пи Ар, вэб дизайн

Гар утсанд зориулсан төрөл бүрийн спортын мэдээ, оноог олон хэлээр нийтэлдэг сайт

Клубуудын мэдээллийг нэг бүрчлэн гаргадаг хамгийн найдвартай бөгөөд 1986 онд байгуулагдсан анхдагч үйлчилгээ

Хамгийн түгээмэл спортын мэдээг минут бүрээр шинэчлэн хүргэдэг

Хамгийн анхны бөгөөд түгээмэл танигдсан морин уралдааны телефон тайлбарын үйлчилгээ