Нэвтрүүлэх

Та онлайн телевизийн суваг, үйлчилгээний газар дахь радио, арга хэмжээг шууд нэвтрүүлэхээр хайж байгаа бол бид танд тусалж чадна.

Нэвтрүүлэгч, сэтгүүлч, продьюсерээс бүрдсэн манай баг нэвтрүүлгийн шаардлага их, багаас үл хамааран хамгийн тохиромжтой үйлчилгээг танд хүргэх болно.

Бид 3 минутын өртөг багатай радио эсвэл телевизийн мэдээнээс авахуулаад төрөл бүрийн спортын тэмцээний бүрэн тайлбар, тусгай гэрэлтүүлэг бүхий томоохон хэмжээний нэвтрүүлэг, хөдөлгөөнт станц бүхий дамжуулалт, тайз засалт зэрэг үйлчилгээг мэргэжлийн хамтран ажиллагсадтайгаа хамтран үзүүлдэг.