Дуу оруулах

ICS нь төрөл бүрийн төслийн дуу оруулах, текст рүү хөрвүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Бид хэд хэдэн виртуал спортын тоглоомын үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй хамтран үйлчилгээг нь цогц багц болгон хөгжүүлдэг.

Бид бүх үйлчилгээгээ дурын хэлээр дуу оруулан, таны хүссэн аудио форматаар хүргэх боломжтой.