Контент

ICS нь аудио болон видео мэдээ боловсруулах, мэдээ хянан засварлахаас гадна, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд нийцсэн олон төрлийн контентийн анхдагч үйлчилгээ үзүүлдэг.

Манай баг нь өөр өөр улс оронд байршин ажилладаг, олон улсын туршлагатай, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай сэтгүүлч, зохиогч нараас бүрдсэн бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн хүсэл шаардлагад нийцсэн, салбар бүрийн онцлогт тохирсон контентийн үйлчилгээг олон салбарт үзүүлдэг.