Орчуулга

Бид үйлчлүүлэгчийн хүссэн хэлээр орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна, нийтлэл, шууд тайлбар, холбоос бий болгох, Пи Ар болон бусад олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Одоогоор үйлчилгээ үзүүлж буй хэл:

Азери,  Англи, Албани, Араб, Армени, Босни, Вьетнам, Гүрж, Герман, Грек, Дани, Еврей, Ёоруба, Финланд, Индонез, Испайн, Итали, Кантон, Курд, Кхмер, Лаос, Латви, Литва, Македон, Марат, Малай, Монтенегро, Норвеги, Нидерланд, Орос, Перс, Польш, Португаль (Европ, Бразил), Румын, Серб, Словак, Словен, Солонгос, Тагалог, Тайвань, Тайланд, Турк, Украйн, Урдү, Уйгар, Унгар, Франц, Хорват, Хятад (уламжлалт, хялбаршуулсан), Хинди, Чаошань аялга, Чех, Швед, Эстони, Япон. Үүнээс гадна, Хойд Америк, Австраль/Шинэ Зеланд, Ирланд, Өмнөд Африк зэрэг орны Англи хэлний хэв маягаар бичдэг. Бид бүх Латин Америкийн улсуудад үйлчилгээг Испани хэлээр үзүүлэх боломжтой.

Дэлхийн хэд хэдэн улсуудад байрлалтай оффисоороо дамжуулан тухайн улс орны хөрсөнд буусан онлайн контент, маркетингийн үйлчилгээ үзүүлдэг.