Орчуулгын үйлчилгээ

ICS нь мэргэжлийн орчуулгын болон хянан унших үйлчилгээг төрөл бүрийн хэлээр компани болон хувь хүмүүсд зориулан хүргэдэг.

Баримт бичиг, вэбсайтыг бүх салбарт зөвхөн танай хэрэглэгчдэд хандсан хэлний хэв маягаар орчуулан хүргэдэг.

Тухайн улсын онцлогт тохируулсан контент бүтээхээс гадна, маркетингийн стратеги боловсруулахд тусална.

Үйлчлүүлэгчдэд цаг бол алт гэдгийг бид маш сайн ойлгодог. Тиймдээ ч уян хатан, үр дүнтэй, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд тохируулсан үйлчилгээг хямд үнээр үзүүлдэг.