Pemasaran

Kami telah bangkit dari akar umbi perkhidmatan kandungan untuk menjadi perintis beberapa bidang pemasaran atas talian, berdasarkan carian asli dan keboleh lihatan editorial, di samping kempen PR yang selaras.

Kami bekerja keras terhadap segala projek pemasaran yang kami lakukan, dan memahami bahawa mana-mana kempen — sama ada berbentuk carian atau PPC — perlu menunjukkan hasil. Kami menggunakan pendekatan yang telus dan tidak mengelirukan dengan kosa kata yang rumit.