Voice-over

ICS kan voice-over en scriptingdiensten aanbieden voor verschillende projecten.

We werken nauw samen met meerdere aanbieders van virtuele sporten, waardoor we een compleet pakket kunnen aanbieden, wat daarna aan klanten kan aangereikt worden.

We kunnen voice-overs aanleveren in elke taal en voor elk bestandsformaat.