Tungkol sa amin

Ang Independent Content Services Limited (ICS) ay nagsimula noong 2002. Ang kumpanya ay kumukuha ng mga talentadong staff members at freelance reporters, kasama ng madaming specialist contributors, at ang nangungunang provider ng content, publishing, marketing, at affiliate na mga serbisyo.

Ang business relationships ay importante para sa amin, pati rin ang kapakanan at satispaksyon ng aming staff, at aming pinupursigi na magkaroon ng inpormal at masayang working atmosphere.

Aming ikagagalak na makarinig mula sa kanino man na nangangailangan ng aming serbisyo.