Nilalaman

Ang ICS ay isang tunay na content originator na nag-specialize sa pag-produce ng mga feeds at services para sa editorial, audio at video, at pati na rin sa bespoke services.

Dahil sa daan-dang specialist writers at broadcasters na aming hawak sa iba’t-ibang teritoryo, kami ay naglalayong magbigay ng content ukol sa iba’t-ibang mga paksa at sa lahat ng sektor ng media, na aming inilalahad sa ayos na gusto ng kliente.