Kamusta

Ang Independent Content Services (ICS) ay isang internasyonal na espesyalista ng nilalaman at digital media. Kaya naming lumikha at magbigay ng daan-daang kwento, mga tampok at mga previews, maraming oras ng live at recorded audio na serbisyo, bidyo, marketing, pagsasalin at iba pa sa higit sa 60 na wika.