Mga Wika

Nagbibigay kami ng translation services, editorial, live commentary, link building, PR at marami pang iba anumang kinakailangang wika.

Mga wika kasalukuyang sakop ay kinabibilangan ng:

Wikang, Albanian, Aleman, Arabe, Armenian, Azeri, Bahasa, Bosnian, Bulgarya, Cambodia, Cantonese, Croatian, Czech, Danish, Estonian, English, Farsi, Finnish, Georgian, Griyego, Hapon, Hebreo, Hindi, Hungarian, Intsik, Italyano, Khmer, Koreano, Kurdish, Lao, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Marathi, Malay, Mongolian, Montenegrin, Norwegian, Olanda, Polish, Portuguese (European o Brazilian), Pranses, Romanian, Ruso, Serbian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish, Tagalog, Taiwanese, Teochew, Thai, Turko, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Vietnamese at Yoruba, saka kami ay nagsusulat ng local na istilo para sa Hilangang Amerika, Australya/New Zealand, Ireland, at Timog Afrika. Maari rin kaming mag-hatid ng mensahe sa wikang Espanyol para sa lahat ng bansa sa Latin America.

Mayroon din kaming mga koponan stationed sa isang bilang ng mga tanggapan sa buong mundo kung sino ang maaaring mag-tap sa lokal na kaalaman at magbigay ng higit pang mga naisalokal na diskarte sa online na nilalaman at marketing.