Serbisyong Pagsasalin

Ang ICS ay nagbibigay serbisyo ng propesyonal na pagsasalin at pagwawasto sa malawak na hanay ng mga wika, para sa mga kompanya at mga indibiduwal.

Nagsasalin kami ng mga dokyumento at mga website sa lahat ng sektor ng industriya at kaya din naming mag-bigay ng content gamit ang iba’t-ibang estilo ng panunulat at nakaayon ito sa iyong ninanais na madla.

Kami rin ay nakikipag-ugnayan sa mga kliente upang magbigay ng country-specific content, at pati na rin ang pag-alalay sa paghahatid ng marketing strategies na nakatuon sa partikular na mga teritoryo.

Ang aming grupo ng mga propesyonal ay kayang mag-unawa sa mga kliente na nangangailangang magtrabaho sa mahigpit na deadline, kaya’t ninanais naming maghatid ng flexible, episyente, at personalised na serbisyo sa mga rate na masasabi namin ay competitive.