Mobile

Habang ang mobile browsing ay dumadami sa pamamagitan ng smartphones at ang applications naman ay nagpapalawak ng kanilang range at pagka-epektibo, ang ICS ay mahusay na inilagay para maghatid ng kahanga-hangang content at mga solusyon.

Kami ang gumagawa at nagbibigay ng compelling sports, entertainment, news, at iba pang content na tiyak ay para sa mobile publishing. Kami din ay nag-bubuo ng mga apps, nagtatayo ng mobile sites at pati na rin ang mga mobile marketing campaigns.