Tolkning

ICS erbjuder tolkningstjänster på en rad olika språk och kan tillhandahålla både fjärrtolkning och tolkning direkt på events.

Våra skickliga och professionellt tränade tolkar är experter inom ett stort urval av sektorer och är alla modersmålstalare med stark kunskap om den specifika lokala marknaden. Samtliga har stor erfarenhet vad gäller översättning av det talade ordet, både i realtid och i efterhand.

ICS erbjuder simultan-, konsekutiv- och viskningstolkning. ICS arbetar nära med alla klienter för att säkerställa den lösning som är rätt för just den klienten.

ICS kan stå för all nödvändig utrustning eller arbeta med den utrustning som klienten har att tillgå.