O firme

Independent Content Services (ICS) bola založená v roku 2002. Naša firma zamestnáva navzájom prepletený tím talentovaných zamestnancov spoločne s freelance reportérmi a špecializovanými prispievateľmi a patrí medzi lídrov v poskytovaní digitálneho obsahu, publikovania, marketingu a affiliate služieb.

Obchodné vzťahy sú pre nás výsostne dôležité, to platí aj pre spokojnosť a prosperitu našich zamestnancov – v celom tíme udržiavame neformálnu a uvoľnenú atmosféru.

Uvítame akýkoľvek kontakt týkajúci sa poskytovania našich služieb.