Маркетинг

ICS је почео од производње садржаја, а развили смо се у пионире онлајн маркетинга у више дисциплина. Пре свега, бавимо се оптимизацијом претрага и повећаном видљивошћу садржаја, као и координисаним PR кампањама.

За нас је карактеристична марљивост у раду на свим маркетиншким пројектима којима се бавимо, као и разумевање да свака кампања – било да се ради о претраживању или PPC-u (Pay-per-click) – мора донети резултате.

Наш приступ је транспарентан и не покушавамо да вас збунимо компликованим жаргоном.