สื่อถ่ายทอด

หากคุณกำลังมองหาการโฆษณาและสื่อออนไลน์ในโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อในงานอีเว้นท์ต่างๆ เราสามารถช่วยคุณได้

เรามีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะ เราสามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะความต้องการของการสื่อสารเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

เราสามารถสร้างสรรค์รายงานวิทยุหรือโทรทัศน์ความยาว 3 นาทีที่กะทัดรัดและคุ้มค่า บทวิจารณ์กีฬานานาประเภทฉบับสมบูรณ์ และการถ่ายทอดในระดับกว้างเช่น แสง ห้องถ่ายทอด และการจัดสถานที่ถ่ายทำ ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญและคู่ค้าที่สามารถไว้วางใจได้