ลูกค้าของเรา

ICS ให้บริการด้านเนื้อหา การตลาด การแปล และอื่นๆ แก่ลูกค้าทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่อยู่ในวงการเกมและการพนัน แต่เราก็ยังให้บริการเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การท่องเที่ยว บันเทิง สิ่งพิมพ์ วิทยุ อุตสาหกรรมมือถือ โทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ

เรามีความภูมิใจที่ได้สร้างความสัมพันธ์อันมีความหมายแน่นแฟ้นกับลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่สำคัญของเราบางส่วนได้แก่: