ฮัลโหล

Independent Content Services (ICS) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อดิจิทัลระดับนานาชาติ เราสร้างและส่งเรื่องราวรายวัน ประเด็นเด่นและพรีวิว หลายร้อยเรื่อง บริการเสียงสดและอัดหลายชั่วโมง วีดีโอ การตลาด การแปล และอื่นๆ กว่า 60 ภาษา