ภาษา

เรามีบริการแปลภาษา แก้ไข สร้างเนื้อหา เชื่อมโยง ประชาสัมพันธ์ และอีกมากมายในหลายภาษาตามต้องการ

ภาษาต่างๆ อาทิ

กรีก, กวางตุ้ง, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, โครเอเชียน, จอร์เจียน, จีน (ตัวเต็มและตัวย่อ), เช็ก, เซอร์เบียน, ญี่ปุ่น, ดัตช์, เดนิช, ตากาล็อก, ตุรกี, แต้จิ๋ว, ไต้หวัน, ไทย, นอร์เวย์, บอสเนียน, บัลแกเรียน, เปอร์เซีย, โปรตุเกส (ยุโรปและบราซิล), โปลิช, ฝรั่งเศส, ฟินนิช, มราฐี, มองโกเลียน, มอนเตเนกริน, มาซิโดเนียน, มาเลย์, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, เวียดนาม, รัสเซีย, โรมาเนียน, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนียน, สเปน, สโลวัก, สโลวิน, สวิดิช, อังกฤษ, แอลเบเนียน, อาเซอร์ไบจาน, อารบิก, อาร์มีเนียน, อิตาเลียน, อินโดนีเซีย, อุยกูร์, อูรดู, เอสโตเนียน, ฮังกาเรียน, ฮินดี และฮิบรู นอกจากนี้ เรายังเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบประจำภูมิภาคสำหรับอเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้ เรายังสามารถเสนอเนื้อหาเป็นภาษาสเปนสำหรับทุกประเทศในละตินอเมริกา

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่ประจำการอยู่ในสำนักงานทั่วโลกที่สามารถลงลึกถึงความเป็นท้องถิ่น
และให้วิธีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นมากขึ้นในเนื้อหาออนไลน์และการตลาด