ล่าม

ICS ให้บริการล่ามแปลภาษาในหลากหลายภาษาและสามารถแปลผ่านทางไกลหรือที่งานแบบสดๆได้

ล่ามที่เปี่ยมไปด้วยฝีมือและผ่านการฝึกมาแบบมืออาชีพเชี่ยวชาญการแปลในหลากหลายแผนก และทุกคนสามารถพูดเป็นภาษาแม่และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดในประเทศ

พวกเขามีประสบการณ์การแปลมาอย่างยาวนานในด้านการแปลคำพูดในเวลาจริงหรือเวลาดีเลย์

ICS ให้บริการล่ามที่แปลแบบ พร้อมเพรียง ต่อเนื่อง หรือแบบกระซิบ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกท่านเพื่อหาทางออกที่ใช่สำหรับคุณลูกค้า

ICS ยังสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่ลูกค้าจัดหามาให้