งานแปล

ICS มีการบริการแปลภาษาอย่างมืออาชีพและการพิสูจน์อักษรในหลายๆ ภาษาเหมาะสำหรับบริษัทและบุคคลทั่วไป

เรารับแปลภาษาเอกสารต่างๆ และเว็บไซต์ทุกประเภทซึ่งการบริการของเรามีหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย

เรามีการทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆเพื่อให้ได้บทความที่ครอบคลุมในแต่ละประเทศและช่วยสื่อสารกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ทีมงานคุณภาพของเรามีความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ