การตลาด

เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำทางด้านการตลาดผ่านการใช้งานของโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานของบทบรรณาธิการเช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์

เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานในทุกๆ โปรเจกต์พร้อมทั้งใส่ใจในทุกๆขั้นตอน

เรามีบริการปรับเปลี่ยนภาษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มในแต่ละพื้นที่อีกด้วย