ตัวแทนโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์

เราคือตัวแทนโฆษณาออนไลน์ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณลดต้นทุนในการโฆษณาและเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง สามารถช่วยจัดการ บริหารและสร้างความก้าวหน้าให้คับคู่ค้าของคุณอีกด้วย รวมถึงการสร้างโปรแกรมการโฆษณาออนไลน์ต่างๆ

ทีมของเราเชี่ยวชาญทางด้านการสรรหา จัดการระบบ และมีความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคู่ค้าจำนวนมากซึ่งช่วยในการเพิ่มฐานของข้อมูลอีกด้วย

ที่ ICS เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของเราตามที่คุณต้องการและสามารถบริหารโปรเจกต์ของคุณทั้งแบบเต็มรูปแบบหรือส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ได้ตามความต้องการ เราสามารถทำได้หลายภาษาและหลายรูปแบบเช่นกัน

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ เช่น เกม การประกันภัย การเงิน การสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี การท่องเที่ยว กีฬา หรือการค้าต่างๆ ทั้งนี้เราสามารถทำงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสามารถทำให้ชัดเจนในการสื่อสารและยังลดต้นทุนอีกด้วย

เราสามารถทำงานได้นานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โปรเจกต์ระยะยาวบรรลุผลสำหรับลูกค้าและคู่ค้าที่มีความเชียวชาญ เพราะเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถในด้านนี้และมีโครงสร้างระบบที่ดี นอกจากนี้การบริการของเรายังช่วยสร้างตัวแทนโฆษณาที่แข็งแรงตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย