โทรศัพท์มือถือ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้งานทางโทรศัพท์ในปัจจุบันผ่านทางสมาร์ทโฟนเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก
และยังมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน ซึ่ง ICS มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้

เราสามารถสร้างและจัดหาสิ่งกระตุ้นความสนใจในด้านกีฬา บังเทิง ข่าวสาร และเนื่อหาด้านต่างๆ ในการใช้งานทางโทรศัพท์ เรายังสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์รวมถึงรองรับการตลาดผ่านทางโทรศัพท์อีกด้วย