Giới thiệu

Independent Content Services Limited (ICS) được thành lập năm 2002. Công ty có một đội ngũ khắng khít gồm những thành viên và các phóng viên tự do tài ba, cùng với một số lượng lớn cộng tác viên chuyên môn và chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về nội dung, xuất bản, marketing và dịch vụ liên kết.

Đối với chúng tôi, quan hệ kinh doanh cũng như phúc lợi và mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên đều quan trọng như nhau. Chúng tôi cố gắng xây dựng một môi trường làm việc thân mật và thú vị.

Chúng tôi rất mong muốn được nghe từ bất kỳ ai nghĩ có thể làm việc cùng chúng tôi.