Phát sóng

Nếu bạn đang tìm kiếm để thiết lập một kênh truyền hình trực tuyến, phát thanh trong cửa hàng hoặc bảo hiểm sự kiện trực tiếp, chúng ta có thể làm điều đó.

Với một đội ngũ lớn các nhà báo và nhân viên sản xuất chương trình phát sóng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ này một cách lý tưởng, dù yêu cầu quy mô phát sóng lớn hay nhỏ.

Chúng tôi có thể sản xuất chương trình phát thanh ba phút với với chi phí hiệu quả nhanh chóng hoặc tin truyền hình, bình luận đầy đủ về một loạt các sự kiện thể thao và chương trình phát sóng quy mô lớn liên quan đến ánh sáng, các đơn vị OB và thiết kế sân khấu với sự giúp đỡ của các chuyên gia của chúng tôi và các đối tác đáng tin cậy.