Thuyết minh

ICS cung cấp dịch vụ thuyết minh và viết kịch bản cho nhiều dự án khác nhau.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với vài nhà cung cấp thể thao ảo để mang đến gói sản phẩm hoàn chỉnh mà họ có thể chuyển giao cho khách hàng.

Cũng như tất cả dịch vụ khác, chúng tôi có thể thuyết minh bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và chúng tôi có thể chuyển giao sản phẩm bằng bất kỳ định dạng nào.