Khách hàng

ICS cung cấp dịch vụ nội dung, marketing, dịch thuận và các dịch vụ khác cho các khách hàng địa phương, quốc gia và quốc tế.

Các khách hàng của chúng tôi phần lớn hoạt động trong lĩnh vực cá cược và trò chơi điện tử, nhưng chúng tôi cũng cung cấp nội dung ở những chủ đề như tài chính, du lịch, giải trí, xuất bản, vô tuyến, ngành công nghiệp di động, điện thoại, PR và hơn thế nữa.

Chúng tôi tự hào đã xây dựng được những mối quan hệ đáng kể và mạnh mẽ với khách hàng.

Khách hàng chính của chúng tôi gồm có: