Khách Hàng

ICS cung cấp nội dung, tiếp thị, dịch thuật và các dịch vụ khác cho một loạt các khách hàng quốc tế, quốc gia và địa phương.

Khách hàng của chúng tôi chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực cá cược và chơi game, nhưng chúng tôi cũng cung cấp các nội dung trong các lĩnh vực như tài chính, du lịch, giải trí, xuất bản, phát thanh, các ngành công nghiệp di động, điện thoại, PR và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi tự hào về việc xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và có ý nghĩa với khách hàng của chúng tôi.